top of page
Audience and Lecturer

תוצרי הקורס כוללים מערכי שיעור ופעילות בנושאים שונים, שמטרתם חינוך למען זכויות אדם.

הפקת חומרי לימוד

Classroom

[לכתוב משהו כאן]

על הפרויקט

IMG_20180603_104840.jpg

קורס אקדמי בן שלושה סמסטרים המשלב למידה תיאורטית של חינוך לזכויות אדם עם התנסות מעשית בבתי ספר.

מהאקדמיה אל בית הספר

Microphone Closeup

הפרויקט מתקיים באוניברסיטת בן גוריון וכולל גם ארגון כנסים ופעילויות למורות ומורים מרחבי הנגב.

ארגון כנסים והכשרות

bottom of page